Zemědělská výroba

Jeden ze základních stavebních kamenů moderní civilizace je zemědělská výroba. I když
se to tak dnes již možná nezdá, tak právě schopnost usadit se na jednom „place“ a vlastními
silami si vyprodukovat každoroční obživu umožnila, aby se po světě začaly zakládat vesnice,
městečka a velkoměsta.

Zemědělská výroba ovšem není univerzální termín, který by jednotně popisoval styl pěstování
plodin lidí po celém světě. Jako v Africe těžko zařadíte do zemědělské výroby sázení jabloní
a sklízení jablek, taktéž na kontinentě americkém si budou ťukat na čelo, když do jejich
zemědělství zařadíte pěstování banánů. V některých klimatických podmínkách (zamrzlá
Sibiř, vysušená Sahara) také o zemědělskou výrobu nezakopnete. Ovšem v České republice
je právě zemědělství jednou ze zásadních produktivních činností.

Zemědělská výroba má v České republice „palec nahoru“

V tuzemsku ovšem patří zemědělství mezi jednu z národních nejsilných stránek. Jelikož zdejší
podnebí nahrává
možnosti pěstovat vícero druhů zemědělských plodin, nemáme zde
o farmy a hospodářství nouzi. Celková rozloha obhospodařované půdy rozhodně není
malinká či zanedbatelná. Ne. Naopak. Je to velký „flák“ 4 264 000 hektarů. Toto množství
zemědělské půdy tvoří více než polovinu celkové rozlohy státu. Farma Dryák je tak jednou
z mnoha českých farem.

Nu, na takovém „kusanci“ země, to už se musí produkovat pořádná porce plodin, nebo ne?
Je tomu skutečně tak. Nejedna česká zemědělská plodina je velmi oceňovaná i v zahraničí.
Tak například takový slad je gruntem našeho světoznámého piva. K němu se pak nadále
řadí obiloviny, cukr, zelenina i ovoce.

Český česnek – jehož pěstováním se intenzivně zabývá i naše Farma Dryák - to je příklad za všechny. Jen toto slovní spojení evokuje ve čtenáři pocit kvality, výrazné chuti a i výživové neslabosti. Přestože je veliké množství potravin do obchodů – a zvláště supermarketů – dováženo ze zahraničí, stojí jistě za to vyhledat si „svého“ českého farmáře a  kupovat si potraviny od něj. Zemědělská výroba je u nás na špičkové úrovni.